Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači alebo na mobilnom zariadení pri návšteve našich stránok. To našim stránkam okrem iného (v závislosti od druhu cookies) umožňuje zapamätať si Vaše posledné aktivity a užívateľské preferencie, napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma či nastavenia zobrazenia našich webových stránok po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve webových stránok nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu.

Pri návšteve našich stránok dochádza k automatickému spracovaniu niektorých Vašich údajov, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých na naše stránky pristupujete, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity našich stránok, ako aj za účelom zlepšovania ich funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva náš oprávnený záujem, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie Vašich údajov. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti našich webových stránok sú populárne, čo si návštevníci našich webových stránok prezerajú a koľko času na týchto webových stránkach strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do Vášho internetového prehliadača. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve našich webových stránok. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať Váš internetový prehliadač. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia našich webových stránok potrebám návštevníkov.

Pri návšteve našich webových stránok máte možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas nepotvrdíte alebo ak používanie cookies zakážete, budete mať rovnaký prístup na naše webové stránky, ako keby ste svoj súhlas vyjadrili, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na naše účely, teda na účely optimalizácie webových stránok. Ďalej upozorňujeme, že aj keď použitie súborov cookies akceptujete, môžete ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade budete pri opätovnej návšteve našich webových stránok opätovne vyzvaní na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu.

Využitie našich webových stránok ďalej analyzujeme prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní nášho portálu za pomoci súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie komplexných správ o ich využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.